Saturday , 18 November 2017

Nga 1 janari 2018, hyrja në Zvicër vetëm ëndërr për ata nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Serbia…

Procedurat e azilit do të përshpejtohen. Këshilli Federal miratoi disa urdhra për të shpejtuar procedurat e azilit. Ai gjithashtu specifikoi listën e vendeve të sigurta ku ben pjesë edhe Shqiperia, Kosova, Maqedonia, Serbia etj.Me këtë dëshmohet se Zvicra e shtrëngon rripin edhe me shume perballe emigrantëve sidomos atyre nga Ballkanit, …

Artikulli i plotë »